Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa aktuálne od 3.5.2021

Informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Čestné vyhlásenie pre rodičov 11/a

Čestné vyhlásenie pre rodičov 11/c

Vyhlásenie pre rodičov, ktorých deti prídu do MŠ v pondelok 8.2.2021

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2019/2020

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti doplnenie 

Vyjadrenie k výchovno - vzdelávacej činnosti 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 9.11.2020

Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 2.11.2020 

Usmernenie Ministra školstva SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania 

Vyhlásenie COVID

Rozhodnutie ministra školstva

Osobný údaj

Prehlásenie COVID

Aktualizované vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - september 2020

Zdravotný dotazník pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

Dodatok k PP COVID

Informovanie

Ospravedlnenie pri neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z rodinných dôvodov trvajúcej viac ako päť po sebe nasledujúcich d

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z rodinných dôvodov trvajúcej najviac tri dni

Školský vzdelávací program: Poď sa s nami hrať

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (1)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Vyhlásenie

Školský poriadok

Potvrdenie o bezinfekčnosti

 

 

Martin Rumanovský